top of page

Voorwaarden

Onze standaardvoorwaarden en -principes van werken

Alleen als er geen contract bestaat voor een evenement of een bevestigd werkstuk, inclusief een locatieboeking, zijn de volgende minimumvoorwaarden van toepassing.

 

Annulering / beëindiging

Annulering of beëindiging dient schriftelijk te geschieden en onmiddellijk te worden bevestigd.

Meer dan 3 maanden na het evenement is 25% van de aanneemsom verschuldigd, of van de reeds opgemaakte facturen, afhankelijk van welke van de twee het hoogste is.

Tussen 3 en 2 maanden na het evenement is 50% van de contractsom verschuldigd, of van de reeds opgemaakte facturen, afhankelijk van welke van de twee het hoogste is.

Tussen 2 en 1 maand na het evenement is 75% van de aanneemsom verschuldigd, of van de reeds opgemaakte facturen, afhankelijk van wat het hoogste is.

Minder dan 1 maand na het evenement is 100% van de aanneemsom verschuldigd.

Voor alle duidelijkheid: de volledige aanneemsom is verschuldigd als het programma geheel of gedeeltelijk wordt afgelast en als sommige of geen evenementen doorgaan. Niet gemaakte kosten worden niet in rekening gebracht, maar wel betaalde en niet gebruikte kosten. (bijvoorbeeld ongebruikte vluchten).

 

Vertrouwelijkheid

Eventic  voert een strikt beleid van klantvertrouwelijkheid en zal geen informatie over uw bedrijf of uw bedrijf met ons vrijgeven. Wij verwachten op onze beurt uw vertrouwelijkheid.

 

Gegevensbescherming

Eventic voldoet volledig aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, waaronder: Data Protection Act 1998 (DPA), de EU Data Protective 95/46/EU en alle toepasselijke wetten die deze vervangen. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Alle gegevens die voor uw evenement worden bewaard, blijven eigendom van onze klant. Persoonlijke en speciale gegevens die worden verstrekt, worden alleen gedeeld met belangrijke partners die betrokken zijn bij de levering van een evenement (hotel, lokale locatie, luchtvaartmaatschappij, grondagent), maar niet met enige andere partij die niet bij het evenement betrokken is. Meer in het bijzonder zullen de deelnemersgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan volgens de instructies en in verband met uw evenement. Gegevens worden altijd veilig overgedragen aan bekende partijen en zijn altijd beveiligd met een wachtwoord.

Gegevens worden niet gekopieerd of opgeslagen op een externe harde schijf en worden een jaar na de laatste dag van een evenement veilig verwijderd.

Betrokkenen kunnen per e-mail hello@eventic.nl informatie opvragen over de bewaarde gegevens

 

Anti-omkoping

Absolute Corporate Events voldoet volledig aan de anti-omkopings- en anti-corruptiewetten.

 

Anti-slavernij

Absolute Corporate Events voldoet volledig aan anti-slavernijregelgeving en -wetten.

Algemene voorwaarden van derden

Wanneer een dienst is geboekt voor de klant, en Eventic heeft deze dienst geboekt als agent van de klant, zal de klant gebonden zijn aan de algemene voorwaarden van deze externe leverancier.

 

Commissies

Bij optreden als boekingsagent kan Eventic soms een commissiebetaling ontvangen van de externe leverancier of locatie. Dit is niet ingebouwd in de vergoeding die aan de klant in rekening wordt gebracht, en is een verkoopprijs voor de leverancier. Eventic  hoeft geen specifieke details over deze commissies vrij te geven, aangezien deze deel uitmaken van een afzonderlijk contract tussen Eventic en zijn partners.

 

Vergoedingen

Het honorarium wordt uitgedrukt in een offerte aan de opdrachtgever. Bij gebrek aan een formeel contract, vormt een aanvaarde offerte een formele overeenkomst om de vermelde vergoedingen te betalen.

 

Geschillenbeslechting

Claims met betrekking tot niet-levering van diensten moeten onmiddellijk door middel van een formele en geregistreerde verklaring worden ingediend bij een directeur van Eventic. Claims die niet op deze manier worden gemeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Elk mogelijk geschil of onenigheid zal met gepaste overweging worden gevoerd en onderworpen zijn aan de Nederlandse wetten en praktijken.

bottom of page